All for Joomla All for Webmasters

24 มกราคม 2560  ครูภาคย์ ทองขาว  นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมพัฒนาเครือข่่ายแกนนำเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมตามแนวทางโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี