All for Joomla All for Webmasters
  • ทรงพระเจริญ
  • ป้าย1
  • ป้าย2
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT |โรงเรียนสุจริต
IMAGE สร้างเมื่อ: วันพุธ, 11 มีนาคม 2563  
   การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT |โรงเรียนสุจริต
เข้าร่วมประกวด คปภ ประเภทเพลง
IMAGE สร้างเมื่อ: วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561  
เข้าร่วมประกวด คปภ. ประเภทเพลง
ทำบุญและทอดผ้าป่าโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
IMAGE สร้างเมื่อ: วันเสาร์, 05 พฤษภาคม 2561  
ทำบุญและทอดผ้าป่าโรงเรียนโรงเรียห้วยคตพิทยาคม   ปีการศึกษา...
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
IMAGE สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561  
เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 1/2561  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561                       ...
ดาวโหลดข้อมูล SAR โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปีการศึกษา 2560
IMAGE สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561  
ดาวโหลด รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  SAR  ปีการศึกษา 2560 ...
                                                                      
IMAGE จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน     
วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ...
IMAGE วันพ่อแห่งชาติ     
วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 อ่านต่อ...
IMAGE กิจกรรมวันวชิราวุธ     
วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ...
                                                                      
  1. หนังสือราชการ
  2. เผยแพร่ผลงาน
  3. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  4. สมัครงาน
หนังสือราชการ (2)      วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2559
หนังสือราชการ      วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2559
                                                                      
IMAGE เผยแพร่ผลงาน     วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2559   อ่านต่อ...
                                                                      
จัดซื้อ-จัดจ้าง (2)      วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559
จัดซื้อ-จัดจ้าง      วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559
                                                                      
รับสมัครงาน      วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559
รับสมัครงาน (2)      วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559
                                                                      
ตารางสอน
ตารางสอน
ตารางสอน
ตารางสอน
ตารางสอน
ตารางสอน
ตารางสอน
ตารางสอน
ตารางสอน
ตารางสอน