All for Joomla All for Webmasters

ครูภาคย์ ทองขาว  นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมพัฒนาเครือข่่ายแกนนำเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมตามแนวทางโรงเรียน...

ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม...

18 มกราคม 2560 คณะครูผู้รับผิดชอบจัดสถานที่ ร่วมด้วยช่วยกันกับนักเรียน เตรียมความพร้อม เตรียมสถานที่...

14 มกราคม 2560 วันเสาร์ที่สองของปี 2560 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ร่วมกับส่วนราชการ และอบต.สุขฤทัย จัดนิทรรศการถวายอาลัย ร.9

นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม พร้อมด้วยพร้อมด้วยครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม...

19 - 20 มกราคม 2560 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ได้จัดงานกีฬาสีภายใน ทำพิธีเปิดในวันที่ 19 มกราคม 2556...

17 มกราคม 2560 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น เพื่อเสนอ และปรึกษาหารือ แนวนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียน

นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม. 42 ...

20 มกราคม 2560 ทีมเปตองรุ่น 12 ปี ของโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ผ่านเข้ารอบได้เป็นตัวแทนเขต สพม. 42 ทั้ง ชาย และ หญิง...

19 มกราคม 2560 เวลา 13.00 พิธีลงเสาเอกอาคารใหม่ (108 ล.) ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

16 มกราคม 2560 วันครูแห่งชาติ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม...

13 มกราคม 2560 ครูนันธยา สุวรรณชัยเลิศ เป็นตัวแทนโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ...