All for Joomla All for Webmasters

 ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

  Logo

ความหมาย
รัศมี 21 แฉก คือวันที่ก่อตั้ง โรงเรียน
เลข 1 ไทย คือ โรงเรียน มัธยมลำดับแรกของ อำเภอ
บันได 3 ขั้นสู่ความสำเร็จ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ส่งต่อคบเพลิงคือชัยชนะและแสงแห่งปัญญา
มัดเชือกคือความสามัคคี ตามปรัชญา ของโรงเรียน
ห.พ.ชื่อย่อ โรงเรียน
และวงกลม คือกงล้อขับเคลื่อนโรงเรียน