All for Joomla All for Webmasters

          ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)และในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 7.30 น. คณะครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม โดยมีนางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน) ช่วงเช้า ณ วัดป่าผาก