All for Joomla All for Webmasters

19 - 20 มกราคม 2560 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ได้จัดงานกีฬาสีภายใน ทำพิธีเปิดในวันที่ 19 มกราคม 2556 โดยมีนายจักรพงศ์ รัชนีกุล นายอำเภอห้วยคต ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี และมีแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่างๆให้เกียรติเข้าร่วม พิธีเปิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย