All for Joomla All for Webmasters

16 มกราคม 2560 วันครูแห่งชาติ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ของโรงเรียนในเขตอำเภอห้วยคต ณ โรงเรียนไทยรัฐฯ ในช่วงเช้า ร่วมพิธีทางศาสนา พิธีการระลึกคุณบูรพคณาจารย์ รับเกียรติบัตร แนะนำบุคลากรใหม่ และแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และภาคบ่าย ร่วมแข่งกีฬาเปตองในปีนี้ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม มีครูที่ได้รับเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอาณัติ ขันทจันทร์ นางสาวกนกวรรณ เกตุณรงค์ และนางสาวนิรชา อภิชาติ