All for Joomla All for Webmasters

16178797 1318213024907276 5849436861967418362 o

24 มกราคม 2560 ครูภาคย์ ทองขาว ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมพัฒนาเครือข่่ายแกนนำเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมตามแนวทางโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

16178797 1318213024907276 5849436861967418362 o23 มกราคม 2560 นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม พร้อมด้วยครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ร่วมงานเลี้ยงรับ-ส่งรองสพม.เขต 42 

16177906 1318187631576482 5985659698258897337 o

20 มกราคม 2560 ทีมเปตองรุ่น 12 ปี ของโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ผ่านเข้ารอบได้เป็นตัวแทนเขต สพม. 42 ทั้ง ชาย และ หญิง

16143001 1312533048808607 1011509381016389221 n

19 - 20 มกราคม 2560 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ได้จัดงานกีฬาสีภายใน ทำพิธีเปิดในวันที่ 19 มกราคม 2556 โดยมีนายจักรพงศ์ รัชนีกุล นายอำเภอห้วยคต ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี และมีแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่างๆให้เกียรติเข้าร่วม พิธีเปิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

16177901 10207961025213645 4249293864264561795 o19 มกราคม 2560 เวลา 13.00  พิธีลงเสาเอกอาคารใหม่ (108 ล.) ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

16195164 1318182028243709 429433347540425167 n

19-20 มกราคม 2560
ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 

16194877 1312529072142338 4097880223836302256 n

18 มกราคม 2560 คณะครูผู้รับผิดชอบจัดสถานที่ ร่วมด้วยช่วยกันกับนักเรียน เตรียมความพร้อม เตรียมสถานที่ สำหรับพิธีเปิดงานกีฬาสี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560

16143806 1312527662142479 9123139707730445336 o17 มกราคม 2560 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น เพื่อเสนอ และปรึกษาหารือ แนวนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียน

16178797 1318213024907276 5849436861967418362 o16 มกราคม 2560 วันครูแห่งชาติ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ของโรงเรียนในเขตอำเภอห้วยคต ณ โรงเรียนไทยรัฐฯ ในช่วงเช้า ร่วมพิธีทางศาสนา พิธีการระลึกคุณบูรพคณาจารย์ รับเกียรติบัตร แนะนำบุคลากรใหม่